Om Deep Sea Reporter

Deep Sea Reporter är ett digitalt magasin med fokus på havet. Syftet är att nå ut till allmänhet och opinionsbildare med fri och oberoende journalistik. Vi ser gärna att vårt material används i andra medier för att det ska få större spridning.

Intresset för klimat, historia och miljöfrågor är växande; det handlar om vår gemensamma framtid, vår överlevnad. Deep Sea Reporter ska skildra banbrytande forskning, myndigheters avgörande beslut och entreprenörers spännande idéer. Vi vill berätta viktiga och fängslande historier om människor som lever, och har levt, vid och av havet.

Vår ambition är hög journalistisk och konstnärlig kvalitet i reportage, böcker och dokumentärer. Vi jobbar med text, bild och ljud.

Magasinet finansieras genom bidrag från stiftelser och privatpersoner. Stiftelsen Voice of the Oceans bidrag har gjort det möjligt att starta Deep Sea Reporter.

Vi håller på att bilda ett nätverk av journalister runt om i landet. På så sätt får vi lokala vinklar, samtidigt som vi sprider fakta och ökar intresset för havet.

Redaktionen består av Martin Widman, Peter Löfgren och Björn Hagberg. Kontakta oss gärna med idéer och uppslag.

Stilla hav Östersjön

Martin Widman
E-post: martin@deepseareporter.se

Peter Löfgren
E-post: peter@deepseareporter.se

Björn Hagberg
E-post: bjorn@deepseareporter.se