Alggröten gömmer livsviktiga bakterier

12 november, 2021
Uppdaterad 12 november, 2021

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

Algblomningarna i Östersjön göds av utsläpp av näringsämnen. Utsläppen har framgångsrikt bekämpats under senare år. Men – hotas livsviktiga cyanobakterier av kampen mot övergödning och bottendöd?

Reportage: Peter Löfgren
Foto: Simon Stanford, Leif Eiranson, Johan Candert, Hans Berggren

Liknande artiklar

Fartyget Skagerack
Med ett stort antal provtagningsflaskor och specialutrustning från Tyskland är forskare från Göteborgs universitet nu på Östersjön. Målet är att undersöka halterna av metangas efter Nord Stream-läckan och ta...
Text: Petra Hedbom,TT
Foto: Olof Lönnehed, Göteborgs Universitet
Rulla till toppen