Kunskap under ytan

Vilda djur, pandemi och havens tillfrisknande

Pandemin under 2020 kan ses som ett globalt experiment med oväntade möjligheter att studera hur mänskliga aktiviteter påverkar djurliv, ekosystem och havsmiljö.

Se mer

Ny teknik avslöjar fiskens okända liv

I ett nytt projekt vill forskare spåra fiskindivider, och med hjälp av ny teknik kartlägga och spåra fisken i hela Östersjön.

Se mer

Nytt hopp för den utrotningshotade Östersjötorsken

Nya upptäckter öppnar okända barnkammare för Östersjöns viktigaste rovfisk.

Se mer

Att veta är att bry sig

Begreppet Ocean Literacy vinner terräng. UNESCO efterlyser gemensam kunskapsbas om havet.

Se mer