Fiskekonsulentens funderingar om fredningsområden

03 februari, 2022

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

I videon ovan talar fiskekonsulenten Henrik C. Andersson om fredningsområdet vid Lännåkersviken vid Gålö i Stockholms skärgård. Det rådde totalt fiskeförbud i det vattnet mellan 2010 och 2015, och sedan har man gått över till att freda fisken under lekperioden. 

Andersson menar att Länsstyrelsen gärna hade velat förlänga det totala fiskeförbudet, i och med att det visade sig fungera så bra. 

Enligt Martin Rydgren, utredare på Havs- och vattenmyndhetens fiskeregleringsenhet, så tog myndigheten vidare ärendet och lade ut förslaget på remiss. Att permanenta det totala förbudet var dock inte populärt hos vissa fiskerättsinnehavare, som i detta fall är fastighetsägarna runt viken. Och eftersom förbudet hade haft en så bra verkan, så var det tveksamt om det fanns fiskevårdsskäl för att förbjuda fisket, enligt Rydgren.

– Men den huvudsakliga anledningen till att vi har gjort på det här viset var att vi ville testa den här förvaltningsmetoden. Att se om man kan behålla de goda effekterna av det totala fiskeförbudet genom att efteråt tillåta ett begränsat fiske. Att använda det totala fiskeförbudet som en boost inför det som sedan ska vara fredningsområde, säger han. 

Att införa inskränkningar av fiske är inte helt okomplicerat – i synnerhet inte vid enskilda fiskevatten som här, berättar Rydgren. Regeringen har i fiskeförordningen gett Havs- och vattenmyndigheten mandat att reglera fisket just ifall det finns fiskevårdsskäl. 

– Vi måste kunna visa att det finns ett behov av åtgärderna vi föreslår, säger Rydgren. 

Att fredningsområden har effekt är dokumenterat. Och att det totala fiskeförbudet vid Lännåkersviken gav goda resultat var också tydligt. Men huruvida de välmående fiskbestånden vid Gålö behålls genom fredning under leken återstår att se. 

– Det är ett pågående uppföljningsarbete där vi inte har några tydliga resultat än, säger Rydgren.

Reportage: Johan Candert och Daniel Hedström
Foto: Leif Eiranson

Liknande artiklar

Scroll to Top