Glaciärer krymper med en meter om året

05 december, 2023

Klimatförändringarna skedde i en illavarslande hög takt mellan 2011 och 2020, visar en ny rapport.

Särskilt illa ser det ut för världens glaciärer som krympte med omkring 1 meter om året.

Foto: Becky Bohrer/AP/TT

– Vi håller på att förlora kampen för att rädda våra smältande glaciärer och istäcken, säger chefen för FN:s meteorologiska organisation WMO, professor Petteri Taalas.

WMO:s nya rapport landar mitt under FN:s pågående klimatmöte i Dubai. Den visar att det senaste årtiondet, 2011–2020, är det varmaste som hittills uppmätts.

– Varje årtionde sedan 1990-talet har varit varmare än det föregående och vi ser inga tecken på att trenden håller på att vända, säger Taalas.

Han pekar på att fler länder har rapporterat om rekordhöga temperaturer än under något annat decennium. Haven värms upp snabbare och snabbare och havsnivåstigningen har nästan fördubblats på mindre än en generation.

Torka, värmeböljor, tropiska cykloner och bränder orsakar stora skador för jordbruket, på infrastruktur och tillgången på vatten. Dessutom bidrar det till att driva människor på flykt.

Framför allt har risken för höga temperaturer ökat under det senaste årtiondet.

Men särskilt bekymmersamt är vad som skett i polar- och bergsområden, anser WMO.

Glaciärerna krympte i genomsnitt med runt en meter om året under perioden. Vidare förlorade istäcket i Antarktis 75 procent mer is än under det föregående decenniet. Det får effekter på havsnivåhöjningen, som i sin tur kan få livshotande konsekvenser för människor som bor i stater med låglänta kuster.

Text: Maria Davidsson/TT
Foto: Becky Bohrer/AP/TT

Liknande artiklar

En överväldigande majoritet av jordens glaciärer krymper och många av dem kan försvinna i en inte alltför avlägsen framtid, enligt en rad nya studier. Det innebär att vi snart kan få uppleva samma tillstånd som under den postglaciala värmeperioden för 8 000-4 000 år sedan…
Text: Roland Johansson/TT
Foto: Berit Roald/NTB/TT, Anders Humlebo/TT, Fredrik Sandberg/TT
Världshaven har varit varmare än vanligt den senaste tiden.Väderfenomenet El Niño pekas ut som en möjlig bov men toppnoteringen är också del av ett större problem som väntas ge många nya värmerekord….
Text: Sofia Eriksson/TT
Foto: Caleb Jones/AP/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT
För första gången ska vi nu få reda på vad som sker under vintertid, med koldioxidupptag och salthalter och på så sätt få mer exakta data att stoppa in i olika klimatmodeller för att få säkrare förutsägelser om framtiden…
Reportage: Lena Scherman
Foto: Simon Stanford
UV-Foto: Göran Ehlmé, Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Rulla till toppen