Jordbrukets roll i övergödningen av Östersjön

25 augusti, 2021

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

Under det gångna året har Deep Sea Reporter inlett ett samarbete med dokumentärfilmslinjen på Röda Korsets Folkhögskola, där kursdeltagare har gjort reportage och film om ämnen som vi vill belysa.

Här kommer det första reportaget från skolan, som handlar om hur lantbruk kan resultera i syrebrist och bottendöd i Östersjön.

De fyra kreatörerna har stått för reportagets research, intervju och redigering, samt majoriteten av fotot. De vill tacka Birger Nilsson och Lollo Jarnebrink på folkhögskolan för deras hjälp.

Reportage: Johan Ahlberg, Linn Bassman, Adrian Flensburg, Mathilda Lindgren
Foto: Johan Candert, Michael Palmgren, Robert Westerberg
Arkivmaterial: Alan Toth, SVT Uppland
Grafik: Östersjöcentrum (Stockholms Universitet)

Liknande artiklar

Fartyget Skagerack
Med ett stort antal provtagningsflaskor och specialutrustning från Tyskland är forskare från Göteborgs universitet nu på Östersjön. Målet är att undersöka halterna av metangas efter Nord Stream-läckan och ta...
Text: Petra Hedbom,TT
Foto: Olof Lönnehed, Göteborgs Universitet
Rulla till toppen