Fiske

Småskaliga kustnära fiskare i Östersjön har i många år varnat för att tillgången på strömming och sill minskar. Även Havs- och vattenmyndigheten ser samma utveckling, rapporterar Sveriges...
Text: TT
Foto: Jurek Holzer/TT
Scroll to Top