Forskning

Kelpskogar är extraordinära ”hotspots” för biologisk mångfald. De absorberar stora mängder CO2 och frigör syre, de fixerar kväve och avgiftar vattnet och de är plantskolor...
Reportage: Ismaele Tortella/Delphin Ruché
foto: Ismaele Tortella
Förmodligen var populationen av sjöhästar i Ria Formosa i södra Portugal den största i världen. Men i mitten på 2010-talet kollapsade den och 95% av...
Reportage: Daniel Hager
Sydafrika har en otroligt rik mångfald av hajar, som representerar nästan en fjärdedel av alla kända arter, några finns ingen annanstans på planeten....
Reportage: Jason Boswell
BRUV-Foto: Cape RADD
Sveriges enda val är inte lätt att få syn på. I Östersjön är den akut hotad, men utanför Kullaberg finns en liten koloni. Där försöker...
Reportage: Marko T Wramén
Foto: Marko T Wramén, Sara Torres Ortiz, Jakob Højer Kristensen, Per Carlsson
Klippning: Anna W Thorbjörnsson
Rulla till toppen