Ny teknik avslöjar fiskens okända liv

10 september, 2020

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

Det saknas fortfarande grundläggande kunskap om många fiskarters liv, men ny teknik kan betyda ett genombrott för framtida fiskeförvaltning. I ett nytt projekt vill forskare spåra fiskindivider, och med hjälp av ultraljud kartlägga fisken i hela Östersjön: lekmönster, vandringsvägar och beteende. Tekniken är ett led i fiskeförvaltning och bevarandeplaner för hotade fiskar. Reportage från Örsundaån där den sötvattenlevande karpfisken asp, som står på den svenska rödlistan, går upp för att leka. Intervju med Gustav Hellström, fiskbiolog Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett forskningssamarbete mellan SLU, Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppland.

Reportage: Martin Widman
Foto: Simon Stanford

Liknande artiklar

Snart ska det fattas beslut om gruvdrift på världshavens djupaste botten. Stora intressenter står i startgroparna...
Text: Martin Mederyd Hårdh/TT
Foto: Caleb Jones/AP/TT, JAMSTEC/AFP/TT
Grafik: Anders Humlebo/TT
Scroll to Top