Ny teknik avslöjar fiskens okända liv
fiske videoreportage

Ny teknik avslöjar fiskens okända liv

10 september, 2020
Dela på

Det saknas fortfarande grundläggande kunskap om många fiskarters liv, men ny teknik kan betyda ett genombrott för framtida fiskeförvaltning. I ett nytt projekt vill forskare spåra fiskindivider, och med hjälp av ultraljud kartlägga fisken i hela Östersjön: lekmönster, vandringsvägar och beteende. Tekniken är ett led i fiskeförvaltning och bevarandeplaner för hotade fiskar. Reportage från Örsundaån där den sötvattenlevande karpfisken asp, som står på den svenska rödlistan,  går upp för att leka. Intervju med Gustav Hellström, fiskbiolog Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett forskningssamarbete mellan SLU, Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppland.

Reportage: Martin Widman
Foto: Simon Stanford