Östersjön – en dödlig soppa
kemikalier radioreportage

Östersjön – en dödlig soppa

15 april, 2020
Dela på

Reportage: Lars In De Betou. Foto: Ulf Palm Scanpix/TT

Vi exponeras dagligen av tusentals olika kemiska blandningar som vi inte tänker på. De finns i pizzakartongen, på bordsytan, i våra kläder, överallt där vi rör oss. Vissa av dem vet vi är farliga för människan och miljön, många av dem vet vi ingenting om. Några av dem har skadliga effekter som kemikalieindustrin känt till sedan 70-talet men medvetet undvikit att berätta om. Dessa giftiga kemikalieblandningar kan inte tas om hand av våra reningsverk utan spolas rakt ut i Östersjön i ett pågående gigantiskt toxikologiskt experiment som vi bara kan ana följderna av.
Vems är ansvaret? Vad kan vi göra?
Ett samtal med Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi vid Stockholms universitet.