Östersjön världens mest övergödda hav – trots årtionden av åtgärder

06 oktober, 2020

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

Övergödningen påverkar Östersjöns hela ekosystem, med negativa konsekvenser för livet i havet. Arbetet med att komma till rätta med problemen har pågått länge, och för tio år sedan fattades ett gemensamt politiskt beslut av länderna krig Östersjön att havet skulle vara i balans och ha god status till 2021. Det målet kommer inte att nås. Östersjön fortsätter att vara världens mest övergödda hav. Varför blir det inte bättre, trots alla insatser som pågår?

Reportage: Martin Widman
Foto: Leif Eiranson, Robert Westerberg, Johan Candert
Musik: Audionetwork

Liknande artiklar

Fartyget Skagerack
Med ett stort antal provtagningsflaskor och specialutrustning från Tyskland är forskare från Göteborgs universitet nu på Östersjön. Målet är att undersöka halterna av metangas efter Nord Stream-läckan och ta...
Text: Petra Hedbom,TT
Foto: Olof Lönnehed, Göteborgs Universitet
Rulla till toppen