Sjöfågelns svanesång?
sjöfågel videoreportage

Sjöfågelns svanesång?

28 maj, 2020 - Foto: Kjell Larsson
Dela på

Antalet sjöfåglar i Östersjön har minskat kraftigt de senaste 20 åren och framtiden för flera arter är osäker. Hoten är många: fiske, gifter och utbyggnad av kraftverk. Och trots att stora havsområden skyddats fortsätter den tunga sjötrafiken ostört gå rakt genom känsliga naturområden.
Eftersom en stor andel av världens alfåglar samlas vid de grunda bankar i Östersjön, har Sverige har ett särskilt ansvar att skydda den unika alfågeln. Sedan mitten av 90-talet har drygt en tredjedel av alla alfåglar försvunnit. Nu krävs skarpa åtgärder för att rädda fågeln.
Intervju med fågelforskaren Kjell Larsson, Linnéuniversitet.

Reportage: Tell Aulin & Martin Widman
Foto: Oskar Pedersen & Leif Eiranson
Stillbilder: Kjell Larsson