Sjöfågelns svanesång?

28 maj, 2020

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

Antalet sjöfåglar i Östersjön har minskat kraftigt de senaste 20 åren och framtiden för flera arter är osäker. Hoten är många: fiske, gifter och utbyggnad av kraftverk. Och trots att stora havsområden skyddats fortsätter den tunga sjötrafiken ostört gå rakt genom känsliga naturområden. Eftersom en stor andel av världens alfåglar samlas vid de grunda bankar i Östersjön, har Sverige har ett särskilt ansvar att skydda den unika alfågeln. Sedan mitten av 90-talet har drygt en tredjedel av alla alfåglar försvunnit. Nu krävs skarpa åtgärder för att rädda fågeln.


Reportage: Tell Aulin & Martin Widman
Foto: Oskar Pedersen, Kjell Larsson & Leif Eiranson

Liknande artiklar

gasläckan i Östersjön ovanifrån
Nord Stream utsattes för grovt sabotage, bekräftar åklagaren...
Text: TT Nyhetsbyrån
Foto: Kustbevakningen/TT
Grafik: Anders Humlebo/TT
Scroll to Top