Östersjöns mest hatade fågel

10 maj, 2021

(Använd CC-knappen i spelarens nedre högra hörn för att slå på och av undertexter)

De flesta som vistas i skärgården har sett de spöklika öar med döda träd som har tagits över av skarvkolonier. Stanken från fågelbajset är påtaglig. Sedan mitten av nittiotalet har skarvstammen i Sverige ökat från ca 5 000 till 40 000 par.

Men enligt många som jobbar med havet och djurlivet så orsakar dessa fåglar betydligt värre problem än de som vi människor upplever ovanför ytan. 

Mellanskarven är ett hett debattämne i skärgården. Vad ska det göras åt problemen som den orsakar? Och varifrån kommer den ursprungligen?

Reportage: Daniel Hedström
Foto: Simon Stanford, Leif Eiranson, Robert Westerberg

Liknande artiklar

Fartyget Skagerack
Med ett stort antal provtagningsflaskor och specialutrustning från Tyskland är forskare från Göteborgs universitet nu på Östersjön. Målet är att undersöka halterna av metangas efter Nord Stream-läckan och ta...
Text: Petra Hedbom,TT
Foto: Olof Lönnehed, Göteborgs Universitet
Rulla till toppen