Ålgräs

I Bohuslän har man förlorat 90 procent av de ålgräsängar som fanns i området för bara 40 år sen. Nu försöker man återplantera ängarna, men...
Reportage: Fanny Jönsson
Foto: Leif Eiranson
UV-foto: Tobias Dahlin och Göran Ehlmé
Klippning: Alexandre Gobatti
Scroll to Top