Fiskbajs

Forskning

Val- och fiskbajs kan minska den globala uppvärmningen

"Vi vet ungefär hur mycket fiskarna bajsar, hur mycket kol det innehåller och även hur snabbt avföringen når botten. Mot den här bakgrunden ville vi därför undersöka hur stor påverkan har det kommersiella fisket har på kollagringen i havet", säger Daniele Bianchi från University of California.

Text: Fanny Jönsson