Fiskmjöl

03:50
Fiske

Fiskmjölets finska förespråkare

I Finland besöker Deep Sea Reporter en av de mest moderna anläggningarna runt Östersjön. Där tillbakavisas kritiken mot industritrålarnas stora fångster.

Reportage: Peter Löfgren