Fiskvälfärd

I takt med att fiskbestånden minskar i Östersjön så ökar konkurrensen – har någon mer rätt till fiskresursen än någon annan?...
Reportage: Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos, Daniel Hedström
Foto: Simon Stanford, Erik Saanila
UV-foto: Johan Candert
Arkivfoto: Pond5
Det kan vara svårt att särskilja mellan de olika fiskarna i ett stort stim i havet. Men forskarna är överens om att de är läraktiga...
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
UV-foto: Johan Candert
Arkivfoto: Pond5
Klippning: Daniel Hedström, Alexandre Gobatti Ramos
Närmare två miljoner svenskar fritidsfiskar, ett urgammalt intresse som ofta leder till engagemang för att skydda miljön. Men vetenskapen slår fast att fiskar kan känna...
Reporter: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
UV-foto: Johan Candert
Klippning: Daniel Hedström, Alexandre Gobatti Ramos
Scroll to Top