Freya

valross freya
Många norska barn grät sig troligen till sömns söndagen den 14 augusti 2022. Tidigt på morgonen samma dag blev nämligen den folkkära  valrossen Freya dödad...
Text: Lars-Öivind Knutsen
Foto: Per Ole Halvorsen, Lena Ørnhoft
Scroll to Top