gädda

05:18
Fiske

Forskare hoppas på viral gäddvandring

E-dna har använts för att bland annat spåra coronavirusets spridning i våra avloppsvatten – nu testar forskare metoden på gäddor.

Reportage: Fanny Jönsson
04:46
Fiske

Gäddkollapsen

Är det rovfiskarnas kollaps vi ser i Östersjön? Gäddan försvinner från vikar och vass i snabb takt. Forskare söker förstå varför.

Reportage: Martin Widman
05:20
Fiske

Kampen om Östersjön – spigg vs. gädda

Det är femtio gånger mer spigg i Östersjön idag än i slutet av 1980-talet. Den lilla fisken hotar gäddans återväxt.

Reportage: Martin Widman
Fiske

Spiggexplosionen i Östersjön

Storspiggen har blivit ett av de riktigt allvarliga miljöproblemen i Östersjön.

Text: Martin Widman