Hajar

På Sveriges västkust ligger Västerhavet med Sveriges saltaste vatten och största marina artrikedom. Västerhavet innefattar både Kattegatt, Skagerrak och Öresund och är hem till bland...
Text: Lina Mattsson
Foto: Göran Ehlmé, Tobias Dahlin, Micke Tilja
Sydafrika har en otroligt rik mångfald av hajar, som representerar nästan en fjärdedel av alla kända arter, några finns ingen annanstans på planeten....
Reportage: Jason Boswell
BRUV-Foto: Cape RADD
Javisst har vi hajar i Sverige. Kanske upp till 19 stycken olika arter! Vissa är förstås väldigt sällsynta besökare i våra vatten medan andra lever...
Reportage: Daniel Hager
Foto: Johan Candert
UV-Foto: Göran Ehlmé, Tobias Dahlin
Rulla till toppen