havskunskap

Vilda djur, pandemi och havens tillfrisknande

Pandemin under 2020 kan ses som ett globalt experiment med oväntade möjligheter att studera hur mänskliga aktiviteter påverkar djurliv, ekosystem och havsmiljö.

Se mer

Att veta är att bry sig

Begreppet Ocean Literacy vinner terräng. UNESCO efterlyser gemensam kunskapsbas om havet.

Se mer