havskunskap

Att veta är att bry sig

Begreppet Ocean Literacy vinner terräng. UNESCO efterlyser gemensam kunskapsbas om havet.

Se mer