havsmedvetenhet

Solnedgång i horisonten
Forskning

Att veta är att bry sig

Begreppet Ocean Literacy vinner terräng. UNESCO efterlyser gemensam kunskapsbas om havet.

Text: Anna Bisther