Klimatförändring

Forskning

IPCC:s besked: Så kommer ett varmare hav påverka livet i Norden

Hur påverkas vi av att haven blir varmare?

Text: Fanny Jönsson