Klimatförändring

EUs och Sveriges havspolitik har under flera decennier lett till utfiskade hav. Flera havsområden är på randen av en ekologisk katastrof. Klimatförändringar, uppvärmning och övergödning...
Text: Peter Löfgren
Rulla till toppen