Klimtförändringar

Pauline Snoeijs
Finns det liv under Arktis sista is? Forskaren Pauline Snoeijs Leijonmalm hoppas på det, men vågar inte hoppas på något förrän hon har en faktisk...
Text: Fanny Jönsson
Scroll to Top