Östersjön

Torsken i Östersjön har under lång tid utsatts för hård press. Överfiske och miljöproblem har gjort att den mår allt sämre. Den har blivit smal,...
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford, Daniel Hager
UV-Foto: Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Jag sitter i båten och pilkar. Rycker rytmiskt med samma trådvinda som förra året. Och året dessförinnan. Varje helg före midsommar har vi dragit strömming...
Krönika: Folke Rydén
Foto: Folke Rydén
Rulla till toppen