Rödlistad art

Från och med första januari i år införs fiskekvoter av pigghaj igen, och den omfattas också av landningsskyldigheten. Däremot listar Artdatabasen fortfarande pigghajen som akut hotad...
Reportage: Lena Scherman
Foto: Tobias Dahlin
Rulla till toppen