Sill

Det riktade fisket på sill och strömming kan fortsätta även under 2024. EU-länderna har enats om betydligt större fångstkvoter än vad EU-kommissionen velat se....
Text: Wiktor Nummelin/TT
Foto: Wiktor Nummelin/TT/Hasse Holmberg/TT
En tredjedel av all fisk som fångas slängs över bord eller ruttnar innan den når konsumenten - var tredje fisk dödas i onödan...
Text: Peter Löfgren
Foto: Adam Nilsson
Rubrikbild: Hanna Teleman/Scanpix/TT
Källa: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/
Källa: https://www.havochvatten.se/download/18.488610871726fc3fe485a06e/1591606320890/officiellstatistik-JO55SM2001.pdf
Källa: https://www.forskning.se/2019/04/25/en-av-tre-ater-aldrig-fisk-och-skaldjur/
Rulla till toppen