SLU

11:06
Forskning

Inga turister – inga sillgrisslor

När samhället sattes på paus under pandemin var mångas uppfattning att naturen och djurlivet nu skulle få en chans att återhämta sig. Men för sillgrisslorna på Stora Karlsö blev det tvärtom – de saknade turisterna.

Reporter: Fanny Jönsson
Fiske

Ny studie: dags att se över utsättningen av odlad lax

Utsättningen av odlad lax har påverkat de vilda laxbestånden, det visar nu en ny studie från (SLU).

Källa: SLU
05:26
Forskning

Ny teknik avslöjar fiskens okända liv

I ett nytt projekt vill forskare spåra fiskindivider, och med hjälp av ny teknik kartlägga och spåra fisken i hela Östersjön.

Reportage: Martin Widman