Sportfiske

Jag är uppvuxen vid havet och tillbringar varje sommar i skärgården. För mig är det naturligt att fånga fisk, på krok eller i garn. Även...
Text: Peter Löfgren
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
UV-foto: Johan Candert
Klippning: Daniel Hedström, Alexandre Gobatti Ramos
I takt med att fiskbestånden minskar i Östersjön så ökar konkurrensen – har någon mer rätt till fiskresursen än någon annan?...
Reportage: Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos, Daniel Hedström
Foto: Simon Stanford, Erik Saanila
UV-foto: Johan Candert
Arkivfoto: Pond5
Det kan vara svårt att särskilja mellan de olika fiskarna i ett stort stim i havet. Men forskarna är överens om att de är läraktiga...
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
UV-foto: Johan Candert
Arkivfoto: Pond5
Klippning: Daniel Hedström, Alexandre Gobatti Ramos
Scroll to Top