Sveriges Lantbruksuniversitet

Länge har forskare, fiskare och allmänhet frågat sig: Varför har Östersjötorsken har blivit så liten? Nu kanske ny forskning kan ge ett svar...
Reportage: Fanny Jönsson och Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti
Foto: Simon Stanford, Martina Iverus
UV-foto: Johan Candert
Musik: Martin Bianco Andersson
Scroll to Top