Västkusten

På Sveriges västkust ligger Västerhavet med Sveriges saltaste vatten och största marina artrikedom. Västerhavet innefattar både Kattegatt, Skagerrak och Öresund och är hem till bland...
Text: Lina Mattsson
Foto: Göran Ehlmé, Tobias Dahlin, Micke Tilja
Javisst har vi hajar i Sverige. Kanske upp till 19 stycken olika arter! Vissa är förstås väldigt sällsynta besökare i våra vatten medan andra lever...
Reportage: Daniel Hager
Foto: Johan Candert
UV-Foto: Göran Ehlmé, Tobias Dahlin
Sargassosnärja är en brunalg som hittades första gången 1985 i norra Bohuslän. Sedan dess har den snabbt blivit vanlig på den svenska västkusten. Under sommarmånaderna...
Reportage: Lena Scherman
Fotograf: Göran Ehlmé
På engelska kallas arten för ”clinging jellyfish” (klängmanet) och på svenska heter den klängmedusa....
reportage: Lena Scherman
Foto: Tobias Dahlin
Filmen "What have we done?" som visar upp människans hänsynslöshet gentemot våra hav, fick ett hedersomnämnande i den internationella tävlingen DPG/Wetpixel Masters 2022. ...
Film av: Tobias Dahlin
Rulla till toppen