wwf

Flera av strömmingsbestånden i Östersjön är allvarligt hotade enligt Världsnaturfondens senaste Fiskguide. Strömmingen är en motor i ekosystemet och när beståndet krymper får det konsekvenser, säger...
Text: Petra Hedbom/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT
UV Foto: Johan Candert
Rulla till toppen